Strona główna

Numer konta bankowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz podległych Prokuratur Rejonowych dla dochodów budżetowych (m.in. opłat za kserokopie, odszkodowania, kary/grzywny) :  

 

46 1010 1140 0066 8222 3100 0000  

 

Sposób opisu przelewu:

- sygnatura sprawy,

- tytuł wpłaty,

- nazwa prokuratury,

- dane osoby/podmiotu wpłacającego

 

Numery kont bankowych Prokuratury Okręgowej dla sum depozytowych:

 

w PLN    71 1140 1065 0000 5999 0400 1001,

w EUR   44 1140 1065 0000 5999 0400 1002,

w USD   17 1140 1065 0000 5999 0400 1003,

w GBP   33 1140 1065 0000 5999 0400 1006.  

 

Sposób opisu przelewu:

- sygnatura sprawy,

- nazwa środka zapobiegawczego (tzn. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe),
- imię i nazwisko osoby, której dotyczy środek zapobiegawczy,

- nazwa prokuratury, której dotyczy środek zapobiegawczy

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone