Strona główna

Adres elektronicznej skrzynki podawczej

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 

1. Pismo do Prokuratury Okręgowej i wszystkich Prokuratur Rejonowych okręgu gdańskiego można przekazać poprzez stronę Elektronicznego Urzędu Podawczego (EPUAP) za pomocą formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" w zakładce "Usługa Centralna".

 

UWAGA!
Aby złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.


2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Biura Podawczego mieszczącego się w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 na następujących nośnikach danych:

  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w fromacie Xades-Bes.

2. Akceptowalny format załączników to:
  • DOC,RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone