Strona główna

W skład Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wchodzą następujące komórki organizacyjne:


 • Wydział I Śledczy,
 • Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 • Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 • Wydział V Organizacyjny;
 • Wydział VI Sądowy;
 • Wydział VII Budżetowo – Administracyjny;
 • IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz;
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; 
 • Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;
 • Stanowisko Audytora Wewnętrznego;
 • Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 

Szczegółowe informacje

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone