Strona główna

2017-11-14 10:22

Informacja do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ cz. I

SIWZ cz. II

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 cz. II

Załącznik nr 1 cz. III

Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy sprzątanie

Załącznik nr 3 Formularz Cenowy

Załącznik nr 4 Edytowalna wersja formularza JEDZ

Załącznik nr 4a do SIWZ Instrukcja wypełniania do JEDZ

Załącznik nr 5 Umowa wzór

Załącznik nr 6 Wykaz usług

 

UWAGA:

Uzupełnienie 

Pytania i odpowiedzi - 1
Pytania i odpowiedzi - 2

Pytania i odpowiedzi - 3

Pytania i odpowiedzi - 4
Pytania i odpowiedzi - 5 

Pytania i odpowiedzi - 6

Pytania i odpowiedzi - 7

Pytania i odpowiedzi - 8

Pytania i odpowiedzi - 9

Pytania i odpowiedzi - 10

Pytania i odpowiedzi - 11

 

UWAGA WAŻNE:

zmiana terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone