Strona główna

2015-10-26 14:05

OGŁOSZENIE

 

TOM I SIWZ:

SIWZ

 

TOM II WARUNKI UMOWY:

WARUNKI UMOWY

 

TOM III PFU:

A10

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

OPIS

 

TOM IV PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. PZT SOPOT ARCHITEKTURA:

PLAN KOORDYNACJA

PROJEKT OGRODZENIA 01

PROJEKT OGRODZENIA 02

PZT

SOPOT OPIS

II. PZT SOPOT DROGOWY:

D-1 PLAN 29.07.2015

D-2 PROFIL AB 29.07.2015

D-3 PRZEKROJE NORMALNE Z KONSTRUKCJĄ

OPIS BUDOWLANY

PZT ZAKRES PRACY

III. PZT SOPOT ELEKTRYCZNE:

1061 PB EL PTZ PROKURATURA SOPOT 28.07.2015

1061 PB EL PTZ PROKURATURA SOPOT V5 BEZ SŁUPKÓW 

IV. PZT SOPOT SANITARNE:

A. KANALIZACJA DESZCZOWA:

KD OPIS PB

KD PROFIL Z1

SYTUACJA SIECI WOD-KAN Z1

WT ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

B.PRZYŁĄCZA WOD-KAN, PRZENIESIENIE HYDRANTU:

PRZEŁĄCZA WOD-KAN OPIS PB

RYS 2

RYS 3

RYS 4

RYS 5

SYTUACJA SIECI WOD-KAN

WT AQWA SOPOT

ZABUDOWA WODOMIERZA

 

TOM V RCO:

RCO

 

 

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku © 2006 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone